NUOTEKŲ1, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ2 TOKSIŠKUMO IR GAMTINIŲ VANDENŲ UŽTERŠTUMO LYGIO NUSTATYMAS (ILGALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL ISO 6341:2012)

Paslaugos aprašymas

Nuotekų1, cheminių medžiagų2 toksiškumo ir gamtinių vandenų užterštumo lygio nustatymas (ilgalaikio poveikio tyrimas) (pagal ISO 6341:2012).

 

Panaudojimo galimybės

Nustatomas rodiklis: 15–30 parų trukmės didžiausia neveiklioji koncentracija (DNK)5 pagal vėžiagyvių fiziologinius rodiklius keliose generacijose. Tiriamasis organizmas: Daphnia magna Straus, 1820 (didžioji dafnija).

 

Padalinys

Ekotoksikologijos laboratorija

 

1 – žmogaus buityje, ūkinėje ir gamybinėje veikloje susidarusios skystos atliekos, kanalizacijos tinklų surenkamas paviršinis (lietaus) vanduo.

2 – prioritetiniai teršalai, metalai ir jų mišiniai, nano- ir mikrodalelės ir kt.

5 – didžiausia tirta koncentracija, nesukėlusi pastebimo tiriamo rodiklio pokyčio, palyginti su kontrole.

×