NUOTEKŲ1, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ2 TOKSIŠKUMO IR GAMTINIŲ VANDENŲ UŽTERŠTUMO LYGIO NUSTATYMAS (ILGALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL OECD 201, 2011)

Paslaugos aprašymas

Nuotekų1, cheminių medžiagų2 toksiškumo ir gamtinių vandenų užterštumo lygio nustatymas (ilgalaikio poveikio tyrimas) (pagal OECD 201, 2011).

 

Panaudojimo galimybės

Nustatomas rodiklis: 28 parų trukmės didžiausia neveiklioji koncentracija (DNK)5 pagal dumblių fiziologinius ir biocheminius rodiklius. Tiriamasis organizmas: Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson 1835 (keturdyglis scenedesmas).

 

Padalinys

Ekotoksikologijos laboratorija

 

1 – žmogaus buityje, ūkinėje ir gamybinėje veikloje susidarusios skystos atliekos, kanalizacijos tinklų surenkamas paviršinis (lietaus) vanduo.

2 – prioritetiniai teršalai, metalai ir jų mišiniai, nano- ir mikrodalelės ir kt.

5 – didžiausia tirta koncentracija, nesukėlusi pastebimo tiriamo rodiklio pokyčio, palyginti su kontrole.

×