NUOTEKŲ1, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ2 TOKSIŠKUMO NUSTATYMAS (TRUMPALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (ISO 7346-1:1996; ISO 7346-2:1996; ISO 7346-3:1996)

Paslaugos aprašymas

Nuotekų1, cheminių medžiagų2 toksiškumo nustatymas (trumpalaikio poveikio tyrimas) (ISO 7346-1:1996; ISO 7346-2:1996; ISO 7346-3:1996).

 

Panaudojimo galimybės

Nustatomas rodiklis: 96 val. LC503 (žuvų mirtingumas). Tiriamieji organizmai: Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792 (vaivorykštinis upėtakis) ir Danio rerio F. Hamilton, 1822 (dryžuotoji danija) skirtingose jų vystymosi stadijose (embrionai, lervos, mailius).

 

Padalinys

Ekotoksikologijos laboratorija

1 – žmogaus buityje, ūkinėje ir gamybinėje veikloje susidarusios skystos atliekos, kanalizacijos tinklų surenkamas paviršinis (lietaus) vanduo.

2 – prioritetiniai teršalai, metalai ir jų mišiniai, nano- ir mikrodalelės ir kt.

3 – mėginio koncentracija vandenyje, sukelianti 50 % tiriamų individų žūtį.

×