NUOTEKŲ1, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ2 TOKSIŠKUMO NUSTATYMAS (TRUMPALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL ISO 6341:2012)

Paslaugos aprašymas

Nuotekų1, cheminių medžiagų2 toksiškumo nustatymas (trumpalaikio poveikio tyrimas) (pagal  ISO 6341:2012).

 

Panaudojimo galimybės

Nustatomas rodiklis: 96 val. ir (ar) 48 val. ir LC503  ir (ar) EC504 (vėžiagyvių mirtingumas / imobilizacija). Tiriamasis organizmas: Daphnia magna Straus, 1820 (didžioji dafnija).

 

Padalinys

Ekotoksikologijos laboratorija

1 – žmogaus buityje, ūkinėje ir gamybinėje veikloje susidarusios skystos atliekos, kanalizacijos tinklų surenkamas paviršinis (lietaus) vanduo.

2 – prioritetiniai teršalai, metalai ir jų mišiniai, nano- ir mikrodalelės ir kt.

3 – mėginio koncentracija vandenyje, sukelianti 50 % tiriamų individų žūtį.

4 – mėginio koncentracija vandenyje / dirvožemyje, sukelianti 50 % tiriamo rodiklio pokytį, palyginti su kontrole.

×