NUOTEKŲ1, CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ2 TOKSIŠKUMO NUSTATYMAS (TRUMPALAIKIO POVEIKIO TYRIMAS) (PAGAL OECD 201, 2011)

Paslaugos aprašymas

Nuotekų1, cheminių medžiagų2 toksiškumo nustatymas (trumpalaikio poveikio tyrimas) (pagal  OECD 201, 2011).

 

Panaudojimo galimybės

Nustatomas rodiklis: 96 val. EC504 (dumblių augimo greitis). Tiriamasis organizmas: Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson 1835 (keturdyglis scenedesmas).

 

Padalinys

Ekotoksikologijos laboratorija

 

1 – žmogaus buityje, ūkinėje ir gamybinėje veikloje susidarusios skystos atliekos, kanalizacijos tinklų surenkamas paviršinis (lietaus) vanduo.

2 – prioritetiniai teršalai, metalai ir jų mišiniai, nano- ir mikrodalelės ir kt.

4 – mėginio koncentracija vandenyje / dirvožemyje, sukelianti 50 % tiriamo rodiklio pokytį, palyginti su kontrole.

×