OLFAKTORIŠKAI AKTYVIŲ JUNGINIŲ VABZDŽIAMS NUSTATYMAS IR BIOLOGINIS JŲ ĮVERTINIMAS: ATRAKTANTŲ, REPELENTŲ, DETERGENTŲ NUSTATYMAS

Paslaugos aprašymas
Olfaktoriškai aktyvių junginių vabzdžiams nustatymas ir biologinis jų įvertinimas: atraktantų, repelentų, detergentų nustatymas.

Panaudojimo galimybės
Olfaktoriškai aktyvių junginių panaudojimas kenkėjų monitoringui, kontrolei.

Padalinys
Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija

×