ORNITOFAUNOS (PAUKŠČIŲ RŪŠINĖS ĮVAIROVĖS, GAUSUMO, PASISKIRSTYMO, SEZONINĖS DINAMIKOS) TYRIMAI ĮVAIRIOSE BUVEINĖSE, SKIRTI BIOLOGINEI ĮVAIROVEI IR POVEIKIUI APLINKAI VERTINTI

Paslaugos aprašymas
Ornitofaunos (paukščių rūšinės įvairovės, gausumo, pasiskirstymo, sezoninės dinamikos) tyrimai įvairiose buveinėse, skirti biologinei įvairovei ir poveikiui aplinkai vertinti.

Panaudojimo galimybės

  • Tyrimų pritaikymas, atliekant poveikio aplinkai vertinimo darbus, teritorijų vertinimą.
  • Konsultacijų teikimas.

Padalinys
Paukščių ekologijos laboratorija

×