PAUKŠČIŲ JUDĖJIMO / PASISKIRSTYMO TYRIMAI (MIGRACIJOS, PERSKRIDIMAI, DISPERSIJA, BUVEINIŲ PASIRINKIMAS), TAIKANT MODERNIUS TELEMETRIJOS METODUS (RADIJO SIŲSTUVAI, PALYDOVINIAI SIŲSTUVAI, GPS SIŲSTUVAI)

Paslaugos aprašymas
Paukščių judėjimo / pasiskirstymo tyrimai (migracijos, perskridimai, dispersija, buveinių pasirinkimas), taikant modernius telemetrijos metodus (radijo siųstuvai, palydoviniai siųstuvai, GPS siųstuvai).

Panaudojimo galimybės

  • Tyrimų pritaikymas, atliekant poveikio aplinkai vertinimo darbus, paukščių susidūrimų su lėktuvais vertinimą.
  • Konsultacijų teikimas.

Padalinys
Paukščių ekologijos laboratorija

×