PB-210 SAVITOJO AKTYVUMO NUSTATYMAS

Paslaugos aprašymas
Pb-210 savitojo aktyvumo nustatymas.

Panaudojimo galimybės
Pb-210 ir kitų atmosferos iškritose esančių radionuklidų savitojo aktyvumo gama spektrometrinis nustatymas 3 ml geometrijos bandiniuose chronologijos (iki 150–200 metų į praeitį) uždaviniams spręsti.

Padalinys
Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija

×