REKOMENDACIJOS DĖL EKONOMIŠKAI SVARBIŲ MAKROBESTUBURIŲ POPULIACIJŲ VALDYMO

Paslaugos aprašymas
Ekonomiškai svarbių makrobestuburių populiacijų būklės įvertinimas, rekomendacijų dėl jų racionalaus valdymo parengimas.
 
Panaudojimo galimybės
Rekomendacijų dėl atskirų rūšių valdymo vandens telkinyje (-iuose) parengimas.

Padalinys
Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorija

×