REKOMENDACIJOS DĖL PAVIRŠINIŲ VANDENŲ EKOLOGINĖS BŪKLĖS ATKŪRIMO

Paslaugos aprašymas
Studijos ir rekomendacijų, skirtų neigiamiems cheminės ir (ar) biologinės taršos poveikiams likviduoti / švelninti, ekosistemos būklei atkurti, parengimas.

Panaudojimo galimybės
Rekomendacijos dėl skirtingų vandens telkinių ekosistemų gerinimo.

Padalinys
Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorija

×