STANDARTINĖ DARBO PROCEDŪRA GTC-BI-HBL-06-2012. GĖLO VANDENS ŪMINIO TOKSIŠKUMO TYRIMAS, PANAUDOJANT VERPEČIŲ LETALUMO REAKCIJĄ

Paslaugos aprašymas
Standartinė darbo procedūra GTC-BI-HBL-06-2012. Gėlo vandens ūminio toksiškumo tyrimas, panaudojant verpečių letalumo reakciją.

Panaudojimo galimybės
Paviršinio vandens, nuotekų, cheminių medžiagų tirpalų ir kietosios fazės vandeninių ekstraktų toksiškumo tyrimas biometriniu verpečių mirtingumo metodu (Rotoxkit FTM).

Padalinys
Ekotoksikologijos laboratorija

×