SUNKIŲJŲ METALŲ AKUMULIACIJOS ORGANIZMUOSE TYRIMAI

Paslaugos aprašymas
Sunkiųjų metalų akumuliacijos organizmuose tyrimai.

Panaudojimo galimybės
Sunkiųjų metalų akumuliacijos augaluose, žuvų audiniuose tyrimai (mėginių paėmimas ir paruošimas elementinei analizei, gautų rezultatų statistinis apdorojimas ir jų analizė, rekomendacijų pateikimas). Tiriamieji organizmai: Danio rerio, Oncorhynchus mykiss, Salmo trutta, Salmo salar ir kt.

Padalinys
Ekotoksikologijos laboratorija

×