TERITORIJŲ BOTANINĖS ĮVAIROVĖS (INDUOČIŲ AUGALŲ, SAMANŲ IR MAURABRAGAINIŲ) IR BUVEINIŲ TYRIMAI, BŪKLĖS IR VYSTYMOSI TENDENCIJŲ VERTINIMAS

Paslaugos aprašymas
Teritorijų botaninės įvairovės (induočių augalų, samanų ir maurabragainių) ir buveinių tyrimai, būklės ir vystymosi tendencijų vertinimas.

Panaudojimo galimybės

  • Teritorijų gamtosauginio potencialo įvertinimas pagal augalinės dangos sudėties ir struktūros ypatumus (Lietuvos raudonoji knyga, Europos Bendrijos svarbos rūšys ir buveinės), rūšių ir buveinių apsaugai svarbių teritorijų ar zonų teritorijose išskyrimas.
  • Teritorijų augalinės dangos priešprojektiniai bei PAV ir SPAV procedūrose tyrimai.
  • Rekomendacijų dėl retų rūšių apsaugos ir optimalių sąlygų joms sudarymo teritorijose pateikimas.
  • Retų rūšių ir buveinių būklės stebėsena, vykdant teritorijų tvarkymo planus.
  • Gamtotvarkos planų rengimas.
  • Invazinių augalų teritorijose nustatymas ir invazijų grėsmės įvertinimas, rekomendacijų dėl jų invazinių rūšių plitimo stabdymo pateikimas.

Padalinys
Floros ir geobotanikos laboratorija

×