VANDENS MIKROBIOLOGINIO UŽTERŠTUMO VERTINIMAS

Paslaugos aprašymas
• Vandens bakterinės, grybinės taršos analizavimas mikrobiologiniais metodais (mėginio išsėjimas ant mitybinių terpių, kultivavimas ir morfologiškai skirtingų kolonijas formuojančių vienetų nustatymas).
• Mikroorganizmų taksonominis apibūdinimas molekuliniais metodais (DNR išskyrimas, PGR ir elektroforetinė analizė, sekoskaita).

Panaudojimo galimybės
• Vandens mikrobiologinės taršos įvertinimas ir mikrobinis monitoringas.
• Potencialiai pavojingų žmogui ir aplinkai bakterijų ir grybinių mikroorganizmų nustatymas.
• Taikomieji moksliniai tyrimai.

Padalinys
Genetikos laboratorija

×