VANDENS PAUKŠČIŲ IR JŪROS ŽINDUOLIŲ APSKAITOS JŪROJE IŠ LAIVŲ IR LĖKTUVŲ, TAIKANT STANDARTIZUOTAS APSKAITŲ METODIKAS. DUOMENŲ ANALIZĖ GIS METODAIS, GYVŪNŲ GAUSUMO IR PASISKIRSTYMO ANALIZĖ, APLINKOSAUGINIU POŽIŪRIU SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKA

Paslaugos aprašymas
Vandens paukščių ir jūros žinduolių apskaitos jūroje iš laivų ir lėktuvų, taikant standartizuotas apskaitų metodikas. Duomenų analizė GIS metodais, gyvūnų gausumo ir pasiskirstymo analizė, aplinkosauginiu požiūriu svarbių teritorijų atranka.

Panaudojimo galimybės

  • Tyrimų pritaikymas, atliekant poveikio aplinkai vertinimo darbus, teritorijų vertinimą.
  • Konsultacijų teikimas.

Padalinys
Paukščių ekologijos laboratorija

×