Avis ir ožkas parazituojančių Sarcocystis rūšių molekulinė diagnostika

Stažuotoja: dr. Alina Marandykina-Prakienė

Stažuotės trukmė: 2021.06.15 – 2023.07.14

Finansavimo šaltinis: 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veikla  „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Tikslas – skatinti jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą bei kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją.

Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-23-0064

Sarcocystis genties atstovai (Apicomplexa: Sarcocystidae) – tai parazitiniai protozoa plačiai paplitę žinduoliuose paukščiuose ir ropliuose. Jiems būdingas dviejų šeimininkių gyvybinis ciklas, paremtas aukos-plėšrūno ekologiniais santykiais. Tarpinio šeimininko raumenyse ir CNS parazitai formuoja sarkocistas, o sporocistos vystosi galutiniame šeimininke. Kai kurios Sarcocystis rūšys aptinkamos avyse ir ožkose yra patogeninės. Dėl intensyvios sarkocistų infekcijos sumažėja vilnos ir mėsos produkcija. Pažymėtina, kad Sarcocystis rūšių sudėtis šiuose gyvūnuose nėra iki galo išaiškinta. Įprastai Sarcocystis rūšys nustatomos iš raumenų izoliuojant sarkocistas ir jas charakterizuojant genetiškai. Visgi, sarkocistų izoliavimas nėra efektyvus epidemiologinėse studijos. Šiame darbe bus tiriami avių ir ožkų diafragmos, stemplės ir širdies mėginiai. Tyrimo tikslas – sukurti greitą ir efektyvią molekulinę metodiką Sarocystis rūšių aptinkamų avių ir ožkų identifikavimui taikant raumenų virškinimą, PGR ir sekoskaitą. Taip pat bus įvertintas nustatytų rūšių paplitimas, genetinė įvairovė ir morfologinės charakteristikos. Dėl mažo Sarcocystis parazitų ištirtumo ožkose, tikimasi šiuose šeimininkuose aprašyti naujas Sarcocystis rūšis. Šiame darbe sukurtą ir optimizuotą molekulinę rūšių diagnostikos metodiką modifikavus bus galima pritaikyti kituose ekonomiškai svarbiuose gyvūnuose.

Projekto viešinimas

×