Bakteriofagų vaidmuo reguliuojant azoto apykaitą melsvabakterėse: nuo ląstelių iki bendrijos

Siūlinės azotą fiksuojančios melsvabakterės vaidina svarbų vaidmenį azoto apykaitoje Baltijos jūroje. Tikėtina, jog virusai, infekuojantys tokias melsvabakteres, taip pat reikšmingai įtakoja šiuos procesus. Tačiau, iki šiol virusų poveikis fiksuoto azoto apykaitoje nėra deramai įvertintas. Nėra žinių apie tai, kaip virusų infekcija įtakoja azoto fiksaciją ir azoto junginių išskyrimą į aplinką bei su tuo susijusius heterotrofinių bakterijų ir dumblių augimo pokyčius. Tai lemia nepakankamą tyrėjų supratimą apie Baltijos jūros mitybinio tinklo ir vandens „žydėjimų“ kaitą bei neleidžia tobulinti ekosistemos modelių, kuriais remiasi maistmedžiagių patekimo į Baltijos jūrą valdymas. Todėl įgyvendinant šį projektą bus siekiama nustatyti virusų vaidmenį fiksuoto azoto metabolizmui melsvabakterėse ir kiekybiškai įvertinti su ląstelės lize susijusių ir į aplinką išskirtų azoto junginių įtakotus ko-egzistuojančios bendrijos pokyčius. Tai bus atliekama naudojant laboratorinius eksperimentus ir pasitelkiant transkriptominius, metabolominius, stabiliųjų izotopų ir cheminės analizės metodus. Rezultatai atskleis kaip virusų įtakojami procesai ląstelės (genų ekspresijos pokyčiai) ir populiacijos (augimo sustabdymas, lizė) lygmenyse įtakoja ekologiškai svarbius siūlinių melsvabakterių vykdomus procesus (t.y. azoto fiksacija ir išskyrimas) Baltijos jūroje.

×