Conservation of white storks (Ciconia ciconia) in Lithuania (LIFE531)

 

LIFE531 (Gandrai)

Užsakovas: Lietuvos ornitologų draugija

Projektą finansuoja: ES

Projekto trukmė: 2009 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 21 d.

Projekto biudžetas: 2 425 168,00 Eurų

Projekto pavadinimas: “Baltojo gandro (Ciconia ciconia) apsauga Lietuvoje” (Projekto Nr. LIFE07 NAT/LT/000531)

Atsakingas vykdytojas: dr. Mindaugas Dagys (GTC Ekologijos institutas)

Projekto tikslas: Užtikrinti ilgalaikę baltųjų gandrų apsaugą Lietuvoje. Gamtos tyrimų centras projekte įgyvendina baltųjų gandrų apskaitą visoje Lietuvoje, kuriai buvo parengta originali apskaitų metodika, sukurta speciali GIS duomenų bazė duomenų kaupimui, apmokyti apskaitų vykdytojai. 2009–2010 metais atlikta baltųjų gandrų lizdų registracija visoje Lietuvos teritorijoje. Surinkti apskaitos duomenys yra kompiuterizuojami, vėliau bus atliekama išsami baltųjų gandrų buveinių pasirinkimo ir perėjimo sėkmingumo priklausomybės nuo įvairių aplinkos bei antropogeninių faktorių analizė. Šiuo metu kuriama internetinė GIS duomenų bazės prieiga, kurioje bus pateikiama apibendrinta informacija apie užregistruotus gandralizdžius bei jų nuotraukos. Projekto metu Gamtos tyrimų centre taip pat bus parengtas baltojo gandro rūšies apsaugos planas bei išleista knyga apie baltąjį gandrą.

×