Brazilijos Atlanto miškų pakrančių vandenų bioįvairovės įvertinimas: jūrinių parazitų ir jų šeimininkių žuvų rūšių gausa ir genetinė įvairovė

Stažuotoja: dr. Camila Pantoja de Oliveira

Finansavimo šaltinis: ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”

Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0182

Globalios bioįvairovės pokyčiai yra viena svarbiausių aplinkos problemų mūsų laikais, kurią sukėlė klimato kaita, žmonių veikla, tarša ir buveinių nykimas. Brazilijoje randama didelė dalis viso pasaulio bioįvairovės ir jos ekosistemos daro didelę įtaką vietinio ir globalaus klimato stabilumui. Deja mūsų žinios apie tikrą šios šalies bioįvairovę yra menkos. Dėl to, pagrindinės šio projekto užduotys yra: (i) įvertinti jūrinių parazitų gausą bei bendrijų struktūrą žuvyse sutinkamose prie Brazilijos Atlanto krantų augančių miškų ir (ii) sukaupti duomenis tolimesniems žuvų parazitų ir vandens veterinarijos tyrimams taikant modernius morfologinius bei molekulinius metodus. Kartu bus nustatyta trematodų įvairovė bei gauti molekuliniai duomenys apie ekonomiškai svarbias šių parazitų šeimininkes žuvis (šeimos Carangidae, Sciaenidae ir Scombridae). Projekto rezultatai bus: (i) labai reikalingi ir patikimi duomenys apie Brazilijoje sutinkamų jūrinių parazitų ir jų šeimininkių žuvų rūšių bei genetinę įvairovę (ii) dėl išugdytų naujų gebėjimų, pagilintų žinių ir išsivystytų naujų kontaktų pakelta jaunos tyrėjos kvalifikacija. Taip pat, projekto metu gauti duomenys galės būti naudojami globalios bioįvairovės apsaugos programose bei vertinant naujai nustatytų žuvų parazitų zoonozinį potencialą.

Projekto viešinimas

×