Creating a Strategy for Assessing and Restoring War-affected Aquatic Ecosystems (RestoAqua, No G8065)

Creating a Strategy for Assessing and Restoring War-affected Aquatic Ecosystems (RestoAqua, No G8065)

Koordinuojanti institucija: Gamtos tyrimų centras

Projekto vadovė: dr. Danguolė Montvydienė

Padaliniai: Ekotoksikologijos laboratorija, Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorija

Finansavimo šaltinis: NATO programa “Mokslas Taikai ir Saugumui” (SPS MYP G8065)

Kofinansuotojas: Gamtos tyrimų centras

Partneriai: Ukrainos Nacionalinės Mokslų Akademijos D. K. Zabolotno vardo Mikrobiologijos ir Virusologijos institutas ir Ukrainos Nacionalinės Žemės Ūkio Mokslų Akademijos Žuvininkystės institutas

Trukmė: 2023-2025

Vykdytojai (GTC): dr. N. Kazlauskienė, dr. Ž. Jurgelėnė, dr. J. Karosienė, dr. B. Gylytė,

  1. M. Stankevičiūtė,

 

Karas Ukrainoje sukelia rimtas pasekmes šalies ekonominiam ir socialiniam vystymuisi bei aplinkai. Dėl karinių veiksmų į aplinką patenka dideli teršalų kiekiai, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai sukelia žalą vandens telkiniams ir lemia bioresursų kokybę ir kiekybę. Vandens telkinių tarša yra viena iš pagrindinių aplinkosaugos problemų, su kuria susiduriama karo metu. Medžiagos į vandens telkinius  patenka konvencinės ginkluotės naudojimo metu, netinkamo žmonių kūnų ir gyvūnų liekanų laidojimo, masinio žuvų kritimo, apgadintų ar sunaikintų pramoninių objektų: metalurgijos gamyklų, šachtų, užtvankų ir kt. Todėl sumažėja biologinė įvairovė, sunaikinamos buveinės arba sukeliama jų degradacija, sumažėja ekosistemų paslaugų apimtis. Siekiant atkurti pažeistas ekosistemas labai svarbu nustatyti vandens ekosistemoms padarytos žalos mastą.

Todėl įgyvendinant projektą siekiama:

  • sukurti metodų sistemą, apimančią greitą ir ekonomišką vandens ekosistemų būklės įvertinimą, rizikos nustatymą, biologinių išteklių atkūrimą ir saugų vandens telkinių naudojimą žuvininkystei ir akvakultūrai ateityje;
  • paskatinti inovatyvių vandens buveinių ir akvakultūroje naudojamų vandens telkinių valymo priemonių, kuriose naudojami biodestruktorių kompleksai, komercializaciją;
  • sukurti algoritmus greitam karinių veiksmų padarytos žalos vandens ekosistemoms įvertinimui;
  • pateikti rekomendacijas kaip sumažinti kenksmingų junginių kiekį naudojant biodestruktorius vandens telkiniuose.

Šis projektas gali potencialiai prisidėti prie natūralių vandens ekosistemų ir akvakultūros ūkių atkūrimo Ukrainoje, taip pat papildyti žinias apie karinių veiksmų poveikį pasaulio klimatui ir padėti sušvelninti šio poveikio ekonomines ir socialines pasekmes.

×