EIP veiklos grupės projektas „Nuotolinės organinės medžiagos, esančios dirvožemyje, analizės (NOMEDA) sistema“

 

“Nuotolinės organinės medžiagos, esančios dirvožemyje, analizės (NOMEDA) sistema” 

Nr. 35BV-KV-22-1-04992-PR001

 

Projekto pagrindinis tikslas –  sukurti inovatyvią nuotolinę dirvoje esančios organinės medžiagos kiekio ir jo pokyčio nustatymo ir monitoringo sistemą, skatinti jos naudojimą ir taip didinti ūkių našumą, pelningumą, padėti ūkiams taupiai naudoti išteklius ir saugoti biologinę įvairovę bei aplinką. Skatinti ūkininkus diegti naująsias technologijas ir jomis paremtus sprendimus.

Projekto metu sukurta analizės sistema ne tik leis nustatyti dirvožemio organinės anglies kiekį, bet sukauptos žinios padės ūkininkams efektyviai išnaudoti dirbamus plotus, numatyti optimaliausią turimų išteklių panaudojimą. Sukurti organinės medžiagos, esančios dirvožemyje, žemėlapiai galės būti perdengiami su palydovais užregistruotomis žemės paviršiaus nuotraukomis bei kitais analogiškais dirvos analizės žemėlapiais kaip mineralinių medžiagų koncentracijos ar kitais. Tokia darbo su sukurtos sistemos rezultatais galimybė leis palyginti skirtingų dirvožemio parametrų pasiskirstymą, palyginti ankstesnio laikotarpio duomenis su esamais, stebėti pokyčius bei sudaryti ateities prognozes.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis
Priemonė: Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės “Bendradarbiavimas” veiklos sritis “Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti” Projekto Nr. 35BV-KV-22-1-04992-PR001.

Projekto vertė: 239 147,00 Eur

Finansavimo suma: 199 835,00 Eur

Projekto pradžia: 2023 m. kovo mėn.

Projekto pabaiga: 2024 m. kovo mėn.

×