Hemosporidinių parazitų egzoeritrocitinis vystymasis plėšriuosiuose paukščiuose

Stažuotojas: dr. Mikas Ilgūnas

Finansavimo šaltinis: ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3.-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“

Projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-19-0081

Paukščių hemosporidiniai parazitai (Plasmodium ir Haemoproteus) yra paplitę visame pasaulyje ir yra aprašyta daugiau nei 200 jų rūšių. Iki šiol šie parazitai buvo vertinami kaip gana nekenksmingi savo šeimininkams. Tačiau, per pastarąjį dešimtmetį publikuoti darbai atskleidė, kad hemospordiniai parazitai gali rimtai pažeisti šeimininko vidinius organus dėl egzoeritrocitinių stadijų formavimo. Ir nors jų patogeniškumas nebekelia abejonių, žinių apie šių stadijų vystymosi dėsningumus trūksta. Dėl to yra būtina atlikti tyrimus leisiančius geriau suprasti paukščių hemospordijų gyvybinius ciklus, biologiją ir ekologiją. Ruošdamas daktaro disertaciją, podoktorantūros stažuotojas įvaldė metodologijas reikalingas egzoeritrocitinam hemosporidjų vystymuisi tirti, tačiau jam trūksta žinių apie paukščių biologiją, kurios yra būtinos norint suprasti parazito-šeimininko sąveiką gamtoje. Pagrindinis šio projekto tikslas yra ištirti egzoeritrocitinį hemosporidinių parazitų vystymąsi, kuris iki šiol yra netirtas, natūraliai užsikrėtusiuose plėšriuosiuose paukščiuose. Gamtos tyrimų centro ornitologai turi darbo su plėšriaisiais paukščiai patirties bei bendradarbiauja su Kauno Tada Ivanausko zoologijos muziejumi, kuris gali tiekti nugaišusių paukščių mėginius tyrimams. Siūlomas podoktorantūros stažuotės projektas yra multidisciplininis tyrimas padėsiantis geriau suprasti parazitų gyvybinius ciklus bei jų poveikį užkrėstiems plėšriesiems paukščiams. Darbe bus derinami histologiniai, polimerazės grandinine reakcija paremti ir šviesinės mikroskopijos tyrimo metodai bei lauko darbai. Gauti rezultatai atskleis naujas žinias apie menkai suprastą hemosporidijų gyvybinio ciklo dalį bei leis stažuotojui praplėsti savo suvokimą apie paukščių biologija, kas bus labai naudinga tolimesniuose jo darbuose.

Projeko viešinimas

×