Inkaruojamų marinių gaudyklių žuvų priegaudos mažinimas Kuršių marių žvejyboje

Projektas. Inkaruojamų marinių gaudyklių žuvų priegaudos mažinimas Kuršių marių žvejyboje

Projekto tikslas – sumažinti naujo tipo inkaruojamų marinių gaudyklių priegaudą ir žuvų žuvimą.

Projekto uždaviniai:

1. Parinkti skirtingus gaudyklių modifikavimo būdus.

2. Įvertinti modifikuotų gaudyklių neverslinę priegaudą ir jos žuvimą.

3. Įvertinti gaudyklių modifikavimo įtaką žvejybos efektyvumui.

4. Pasiūlyti efektyviausią gaudyklių modifikavimo būdą.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020-08-01–2022-07-31

Projekto numeris: 28MŽ-KV-19-2-08777-PR001

Projekto vadovas: dr. Linas Ložys

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto partneris: Lampetra

Finansuojama iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto

BNS: https://sc.bns.lt/view/item/445867

×