Jungtinio gamtos tyrimų centro (JGTC) įkūrimas

Projektas Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-008
Finansavimo ir administravimo sutartis pasirašyta 2010 m. sausio 21 d.

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2015 m. balandžio 30 d.
Projekto vertė: 4.965.180,40 Eur (17.143.774,87 Lt).

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto vykdytojas – Gamtos tyrimų centras (toliau – Centras);

Projekto partneris – Vilniaus universitetas;

Projekto vadovas – Aušra Stankuvienė.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • Pastatytas naujas Centro pastato korpusas už 1.565.035,87 Eurų sumą (5.403.755,85 Lt);
  • Suremontuotos Centro 6, 5, 4, 3 aukštų bei rūsio patalpos už 206.151,51 Eurų sumą (711.799,93 Lt)
  • Įsigyta įrangos už 2.637.740,55 Eurų sumą (9.107.590,57 Lt);
  • Įsigyta baldų Centro 6, 5, 3 ir naujo korpuso apstatymui už 354.205,25 Eurų (1.222.99,89 Lt) sumą;
  • Sukurtas Gamtos tyrimų atviros prieigos centras.

Projekto vykdytojo vykdoma veikla yra tampriai susijusi su Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto (toliau – VU GMF) veikla. Dažnai VU GMF studentai, pabaigę studijas, veiklą tęsia Gamtos tyrimų centre, o centre dirbantys mokslininkai dėsto paskaitas VU GMF besimokantiems studentams. Gamtos tyrimų centras ir VU GMF sudaro bendrą gamtos studijų mokslų sistemą bei kuriamo JGTC infrastruktūros bazę.

Naujai įkurtas JGTC sukurs optimalias darbo ir mokymosi sąlygas. Nauja įranga leis atlikti šiuolaikinius MTEP darbus, mokslo ekperimentus, baigiamuosius, laboratorinius darbus. Mokslininkai ir kiti tyrėjai, studentai galės vykdyti naujus tyrimus gamtos mokslų srityje, gauti naujus duomenis, kurie bus panaudoti tolimesniems darbams, naujų aukštesnės pridėtinės vertės produktų kūrimui, gilinti savo žinias. Tai sudarys palankias sąlygas plėtoti ir atlikti aukštesnio lygio mokslinius tyrimus, įgyvendinti bendrus ir tarpdisciplininius projektus, sustiprinti verslo ir viešųjų įstaigų, studijų ir mokslo institucijų bendradarbiavimą, išvystyti MTEP veiklą.

×