Climate change in peatlands: Holocene record, recent trends and related impacts on biodiversity and sequestered carbon (CLIMPEAT)

Projekto partneriai: Gamtos tyrimų centras (paramos gavėjas), Berno universiteto Geologijos mokslų institutas ir Vilniaus universitetas.

Projekto trukmė: 2013-01 – 2016-03

Projekto numeris: LSP-12 015

Projekto vertė: 2 030 813 Lt.

Projekto idėja: Medžių augimas durpynuose labiausiai priklauso nuo gruntinio vandens svyravimų: esant aukštam vandens lygiui, šaknų sistema įsisavina mažiau deguonies ir maisto medžiagų. Dėl to miško augalijos dinamika durpynuose atspindi visus praeities vandens lygio svyravimus, o fosiliniai įvairiuose durpių sluoksniuose užsikonservavę medžių kelmai gali būti laikomi holoceno klimato istorijos archyvais.

Projekto tikslas: CLIMPEAT projektas yra skirtas išsiaiškinti ryšius tarp durpynų ekosistemų ir klimato pokyčių bei tarp antropogeninės veiklos ir užkonservuotos anglies emisijų. Projekto metu gauti duomenys, geriau atskleidžiantys ryšius tarp pedosferos, atmosferos ir antropogeninių reiškinių, prisidės prie durpynų išteklių išsaugojimo ir racionalaus tvarkymo.

Finansavimo šaltiniai: Projektas finansuojamas Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis.

×