Metabolitų vaidmuo tritrofinėje augalo-mikroorganizmo-fitofago ekosąveikoje

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0099

Projekto pavadinimas: „Metabolitų vaidmuo tritrofinėje augalo-mikroorganizmo-fitofago ekosąveikoje”.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2018-01-02 iki 2021-12-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas:  dr. Raimondas Mozūraitis.

Santrauka: Mokslinis tyrimas nagrinėja labai šiuolaikišką ir aktualią temą – infochemines medžiagas tritrofinėje sąveikoje – mikroorganizmas-augalas-fitofagas bei galimybę jas panaudoti aplinką tausojančiose augalų apsaugos programose. Projekto tikslas – mokslinės kompetencijos ugdymas vykdant tarptautinio lygio tyrimus analizuojančius infochemines sąveikas tritrofinėje sistemoje – augalas-mikroorganizmas-fitofagas. Tikslui pasiekti numatomi tokie uždavinai:

1. Išskirti ir identifikuoti šaltalankio kenkėjui, Rhagoles batava, biologiškai aktyvius metabolitus šaltalankio (Hippophae rhamnoides) uogų ir su jomis susijusių mielių emisijose, įvertinti sintetinių analogų bei mielių (natūralių R. batava veikiančių metabolitų producentų) panaudojimo praktinėms reikmėms galimybes.

2. Išskirti ir identifikuoti vyšninei musei, Rhagoles cerasi, biologiškai aktyvius metabolitus Prunus spp. uogų ir su jomis susijusių mielių emisijose, įvertinti sintetinių analogų bei mielių (natūralių R. cerasi veikiančių metabolitų producentų) panaudojimo praktinėms reikmėms galimybes.

Siekiamas rezultatas: Ištyrus šaltalankių, vyšnių ir trešnių uogų lakias infochemines medžiagas bei natūraliai ant uogų sutinkamų mikroorganizmų rūšinę sudėtį, kurių skiriami lakūs metabolitai moduliuoja kenkėjų elgseną, būtų galima natūraliais būdais mažinti uogų patrauklumą kenkėjams, panaudoti įgytas žinias kenkėjų monitoringo programose. Gauti aukšto lygio mokslinių tyrimų rezultatai bus publikuoti prestižiniuose atitinkamų tyrimų sričių moksliniuose žurnaluose, populiaria forma pateikti uogų augintojams ir visiems besidomintiems moksliniais tyrimais ir jų praktiniu taikymu. Dviejų laboratorijų (Cheminės ekologijos ir elgsenos ir Genetikos), kelių biomedicinos mokslo krypčių (ekologijos, mikrobiologijos, chemijos, genetikos) specialistų bendradarbiavimas ženkliai prisidės prie jų kvalifikacijos tobulinimo, pasitarnaus tolesniuose tyrimuose , taip pat bus naudingas jaunųjų tyrėjų kvalifikacijos kėlimui.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.33.3-LMT-K-712 veiklą „,Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“

×