CA15223 Modifying plants to produce interfering RNA

COST CA15223 „Modifying plants to produce interfering RNA“ / „Augalų modifikavimas siekiant gaminti interkaliuojančią RNR“

Dalyviai: Dr. Donatas Šneideris ir Tomaš Šimulevič

Projekto trukmė: 2016-02-12 – 2020-10-26

COST veiklos pagrindiniai tikslai, uždaviniai:

Augalų apsaugos mechanizmų ir augalų metabolizmo modifikavimo metodai dėka RNR slopinimo yra didelį potencialą turinti tyrimų sritis. Interkaliuojanti RNR gali būti panaudota siekiant pagerinti augalų sudėtį, tuo pačiu didinant naudingų maistinių medžiagų kiekį ir gerinant augalų produktyvumą, slopinant nepageidaujamas savybes ir perjungiant energijos išteklių naudojimą aukštesnės kokybės ir derlingumo savybių kryptimi. Patogenų ir kenkėjų genų raiška gali būti identifikuota, o modifikuoti augalai, vykdantis interkaliuojančios RNR raišką, gali būti nukreipti kovai prieš patogenus, kurie daro įtaką esminėms fiziologinėms funkcijoms bei sukelia augalų ligas.

Šiai dienai daugelio mažųjų ir interkaliuojančių RNR (miRNAs, siRNR) veikimo būdai iRNR slopinime procese dar nėra visiškai suprasti ir žinios apie šių molekulių dinamiką ir specifiškumą augalų sistemose yra ribotos.

COST veikla Nr. 15223 koordinuoja naujų transgeninių augalų strategijų kūrimo ir mokslinių tyrimų užduotis daugelyje ES ir kaimyninių šalių.

Ši COST veikla apima šias darbo sritis:

a) RNR molekulių įtaka indukuojant atsparumą ligoms ir kenkėjams bei valdant medžiagų apykaitos procesus.

b) Konkrečių miRNR ar siRNR specifiškumo ir jų poveikio įtakos tikslinėms ir ne tikslinėms sistemoms tyrimai.

c) Rizikos vertinimo strategijų ir valdymo gairių susijusių su miRNR ir siRNR poveikiu maisto produktams, pašarams ir aplinkai kūrimas.

d) Supratimas apie dvigrandės RNR degradavimo ir miRNR perdavimo, įsisavinimo, sisteminio paplitimo ir skilimo būdus.

f) Augalų RNRi technologija ir jos produktų padariniai aplinkai, socialiniams bei ekonominiams

×