Novel productivity enhancement concept for a sustainable utilization of a geothermal resource (SURE)

Finansavimo šaltinis:

Horizon 2020 (Europos Komisija)

Trukmė:

2016-03-01 – 2019-08-31

Projekto vadovas Lietuvoje:

prof. habil. dr. S. Šliaupa

Vykdytojai:

Helmholtz Zentrum Potsdam Deutsches Geoforschungszentrum (GFZ), Technische Universiteit Delft (TU Delft), Hochschule Bochum (Hbo), Islenskar Orkurannsoknir (ISOR), Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), Wellservices Bv (WS), Imperial College Of Science Technology And Medicine (Icl),  Geoterma UAB (Geoterma UAB), Gamtos tyrimų centras (GTC), Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Projekto aprašymas:

SURE projekto metu bus tiriama nauja geoterminio kolektoriaus produktyvumo didinimo koncepcija žemos ir aukštos temperatūros geoterminėms sistemoms, naudojant radialinio įpurškimo gręžimo technologiją (RJD). Ši technologija leidžia ženkliai padidinti ekonomiškai perspektyvių geoterminių gręžinių skaičių ir gręžinių produktyvumą.

Radialinio įpurškimo gręžimo technologija yra išbandyta naftos ir dujų gavyboje. Tačiau šis būdas niekad nebuvo taikytas plyšiuotų uolienų tipui, be to temperatūra ir geocheminės sąlygos geoterminiuose kolektoriuose gerokai skiriasi.

Projekte kaip partneris dalyvauja vienintelis Europoje radialinio įpurškimo gręžimo technologijos paslaugų teikėjas, todėl SURE turi puikią galimybę vystyti šią moderniausią technologiją mažo produktyvumo geoterminių gręžinių stimuliavimui.

SURE projekto metu RJD technologija bus ištirta laboratorijos ir lauko sąlygomis įvairiais masteliais, siekiant apibūdinti susijusius procesus mikromastu (laboratoriniai tyrimai sudarytomis in situ sąlygomis), vidutiniu mastu (laboratoriniai tyrimai atmosferinėmis sąlygomis naudojant lauko tyrimų įrangą) ir makromastu (tyrimai lauko sąlygomis). Bandymų programa yra papildyta baziniais ir  taikomaisiais tyrimais paremtu skaitmeniniu modeliavimu, įgalinančiu  atkurti testo rezultatus ir panaudoti juos praktikoje, siekiant prognozuoti RJD sukurtą pridėtinę vertę lyginant su kitomis technologijomis. Pažanga, kuri gali būti pasiekta taikant RJD ir šio metodo šalutiniai poveikiai  bus lyginami su įprastiniais kolektorių stimuliacijos metodais. Pastarieji bus atskaitos tašku radialinio įpurškimo gręžimo metodo rezultatų vertinimui.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

×