Patogeninių Sarcocystis rūšių aptinkamų laukiniuose gyvūnuose genetiniai ir morfologiniai tyrimai

Projekto tikslas – apibūdinti patogeniškas Sarcocystis rūšis aptiktas paukščiuose ir smulkiuosiuose žinduoliuose,  panaudojant genetinius ir morfologinius metodus, bei praplėsti rūšių identifikavimo sistemą panaudojant naujus genetinius žymenis.

Sarcocystis genties organizmai yra pasaulyje plačiai paplitę parazitiniai pirmuonys, infekuojantys žinduolius, paukščius ir roplius. Jie pasižymi būtinu dviejų šeimininkų, kurių vienas yra plėšrūnas o antrasis grobis, gyvenimo ciklu. Šiuo metu yra žinoma virš 200 Sarcocystis genties rūšių, bet dėl patiriamų ekonominių nuostolių, daugiausia dėmesio skiriama rūšims, kurios infekuoja naminius gyvulius. Tuo tarpu Sarcocystis parazitų žala laukiniams gyvūnams yra mažai ištirta. Šis tyrimas koncentruosis į patogeninių S. calchasi, S. halieti, S. glareoli ir S. microti rūšių aptikimą Europinių laukinių paukščių ir smulkių žinduolių raumenų ir smegenų audiniuose. Projekto metu tikimąsi morfologiniais, molekuliniais ir histopatologiniais metodais charakterizuoti patogeniškas rūšis, kurių galutiniai šeimininkai yra plėšrieji paukščiai. Taip pat, Sarcocystis rūšys bus identifikuojamos plėšriųjų paukščių žarnynų mėginiuose, siekiant įvertinti plėšriųjų paukščių įtaką Sarcocystis parazitų platinime. Tikimąsi plėšrių paukščių žarnynuose aptikti naujas Sarcocystis rūšis, bei išaiškinti naujus šeimininkus jau žinomoms rūšims. Šiuo metu, nėra universalaus, visoms Sarcocystis rūšims tinkamo, genetinio identifikavimo metodo. Todėl, projekto metu bus išbandomi nauji genetiniai žymenys (branduolio, apikopląstų ir mitohondrijų genomuose) geresniam Sarcocystis rūšių diagnozavimui.

×