Paukščių maliarijos sukėlėjų virulentiškumas: infekcijos sunkumą įtakojančių genetinių veiksnių nustatymas

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Finansavimo šaltinis:

Finansuojama iš Europos socialinio fondo 2014-2020. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3- LMT-K-712- „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos “Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus”

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0016.
Projekto trukmė: 2017 – 2021 m.
Projekto biudžetas: 599 996 Eur
Mokslinio tyrimo tikslas: Naudojant paukščių maliarinių parazitų eksperimentines infekcijas išaiškinti genetinius mechanizmus įtakojančius ligos sunkumą.

Projekto uždaviniai:

Nustatyti virulentiško paukščių maliarinio parazito poveikį stuburiniam šeimininkui bei ištirti parazito ir šeimininko genų raišką skirtinguose tos pačios rūšies individuose.

Nustatyti filogenetiškai artimo paukščiams nevirulentiško maliarinio parazito daromą poveikį, ištirti parazito ir šeimininko genų raišką bei palyginti šiuos duomenis su virulentiško parazito transkriptomu.

Nustatyti parazito multikloniškumo ir šeimininko sveikatos būsenos prieš eksperimentą įtaką infekcijos virulentiškumui.

Straipsniai: Bernotienė ir kt. 2016; Palinauskas ir kt. 2016; Žiegytė ir kt. 2016; Palinauskas ir kt. 2017; Žiegytė ir kt. 2017.

×