Prioritetinių tyrimų mokslo programa: Strateginių ekoregionų ir biomų organizmų taksonomija (globalios biologinės įvairovės krizės ir Baltijos-Amerikos biotaksonomijos instituto misijos kontekste)

Lietuvos dalyviams finansuota buv. LEU Mokslo fondo ir LEU GMTF lėšomis, 16 360 Eur. (t.p. buvo gauta papildoma tarptautinių organizacijų parama).

Kartu su ataskaita buvo pateikti 4-ių tarptautinių konferencijų (iš jų dviejų JAV) pranešimai ir 31 publikacija.

Dr. A. Remeikio indėlis į projektą: naujų Opostegidae ir Nepticulidae rūšių identifikavimas ir dokumentavimas, trofinių ryšių analizės, 16-os mokslo publikacijų (bendroje autorystėje su užsienio partneriais) rengimas.

×