Rapso B. napus genetinis modifikavimas siekiant pagerinti jo žaliavos tinkamumą biokuro gamybai

Projekto Nr. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0095.

Projekto pavadinimas: Rapso B. NAPUS  genetinis modifikavimas siekiant pagerinti jo žaliavos tinkamumą biokuro gamybai

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-09-29 iki 2018-05-01

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: Sigita Jurkonienė

Studentė: Tomaš Šimulevič

Santrauka:

Rapsas yra komerciškai svarbus augalas, auginamas pasauliniu mastu kaip pašaras gyvuliams, bei naudojamas augalinio aliejaus ir biodyzelino gamybai. Galimybė panaudoti jį biokurui yra ypatingai aktuali, nes šiuo metu plačiai naudojamas iškastinis kuras yra neatsinaujinantis, bei riboto kiekio energijos šaltinis. Biodyzelino gamybai panaudojamos aliejingos rapso sėklos, o likusi biomasė – lignoceliuliozė biokuro gamybai nepanaudojama. Tyrimo tikslas buvo pernešti augalą modifikuojančią raiškos sistemą, mir-397b molekulės raišką vykdantį vektorių, į rapsą Brassica napus. Tikėtina, jog ši modifikacija leistų padidinti rapso sėklų kiekį, bei sumažinti lignino kiekį biomasėje. Lignino kiekio sumažinimas biomasėje būtų naudingas panaudojant biomasę lignoceliuliozinio biokuro gamybai, nes sumažintų išlaidas pirminio apdorojimo ir hidrolizės procesams gamybos procese. Tyrimo metu studentas įgijo papildomų žinių apie biomolekulių raiškos augaluose modifikavimo procesą, išmoko genetiškai modifikuoti rapsą, naudojantis agrobakterijomis, bei sėkmingai pradėjo rapso ūglių regeneravimą po genetinės transformacijos proceso. Manoma, jog po regeneracijos proceso, bus nustatytas teigiamas genetinės modifikacijos poveikis rapsui.

×