Salmonelėmis užkrėstų vištienos produktų dezinfekavimo ultravioletine šviesa analizė

Užsakovas: „Apertika“, UAB

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Gamtos tyrimų centro Genetikos laboratorijos mokslininkai vykdydami MTEP projektą „Salmonelėmis užkrėstų vištienos produktų dezinfekavimo ultravioletine šviesa analizė“ atliko optimalių ultravioletinės spinduliuotės parametrų salmonelių užkrato naikinimui laboratorinėmis sąlygomis nustatymą siekiant šią spinduliuotę pritaikyti pramoninei vištienos gaminių dezinfekcijai. Mokslininkai tyrimuose naudojo UAB „Uvireso“ sukurtą UV dezinfekcijos tunelinį maketą. Laboratorinėmis sąlygomis ištirtas skirtingų apšvitos režimų poveikis Salmonella typhimurium bakterijų išgyvenamumui bei pademonstruotas prietaiso tinkamumas patogeninių mikroorganizmų naikinimui technologinio mėsos apdorojimo proceso metu.

×