Smulkiųjų žinduolių parazitų bendrijų ir žarnyno mikrobiotos struktūra bei jų reguliacija

Šeimininkas, jo parazitai ir mikrobiota koevoliucijos eigoje susiformavo kaip sudėtinga sistema, kurios visi komponentai atlieka svarbų vaidmenį, veikdami vienas kitą ir stengdamiesi išlaikyti homeostazę. Šią daugiakomponentę sistemą nuolatos veikia įvairūs veiksniai, kurie sąlygoja parazitų bendrijų ir mikrobiotos struktūrą bei jų pokyčius. Šių veiksnių įvertinimas ir reguliacijos mechanizmų išaiškinimas yra būtini šios sistemos funkcionavimo gamtinėse populiacijose suvokimui, taip pat identifikuojant ir valdant epizootijas bei žmonėms pavojingas zoonozes.

Šio projekto tikslas yra išaiškinti veiksnius lemiančius parazitų bendrijų ir žarnyno mikrobiotos struktūrą ir jos reguliacijos mechanizmus smulkiųjų žinduolių gamtinėse populiacijose.

Numatomais tyrimais sieksime 1) ištirti smulkiųjų žinduolių parazitų bendrijų ir žarnyno mikrobiotos rūšinę sudėtį bei nustatyti užkrėtimo parazitais intensyvumą bei įvertinti jų genetinę įvairovę; 2) įvertinti parazitų bendrijų ir žarnyno mikrobiotos struktūrą lemiančius veiksnius ir reguliacijos mechanizmus: aplinkos (buveinės, mitybinė bazė ir mityba, sezoniškumas), populiacinius (šeimininkų bendrijų rūšinė sudėtis, gausumas, amžinė, lytinė struktūra, genealogija), genetinius-evoliucinius (filogenija, populiacijų genetinė struktūra); 3) atlikti veiksnių poveikio ir reguliacijos mechanizmų parazitų bendrijoms ir žarnyno mikrobiotai lyginamąją analizę; 4) nustatyti potencialiai pavojingų žmogui ir naminiams gyvūnams zoonozių sukėlėjus bei identifikuoti svarbiausius jų rezervuarinius šeimininkus, išaiškinti šeimininkų bendrijas, kuriose tikimybė sėkmingam ligų įsitvirtinimui ir plitimui yra didžiausia.

×