Spygliuočių miškų grybų taksonominio identiteto, ekologijos ir paplitimo nustatymas

Projekte numatoma kombinuotų metodų (morfologinių, ekologinių ir molekulinių (įskaitant barkodavimą ir naujos kartos sekoskaitą)) pagalba nustatyti būdingos spygliuočių miškams mikobiotos struktūrą, patikslinti skirtingoms ekologinėms ir trofinėms grupėms priklausančių rūšių identitetą ir filogenetinę poziciją bei išaiškinti jų paplitimo ir funkcionavimo ypatumus. Numatomi projekto rezultatai leis tiksliau atskleisti mikobiotos struktūrą spygliuočių miškuose, kurie yra itin svarbūs Lietuvai tiek ekologiniu, tiek ekonominiu požiūriu. Projektas suteiks esminių žinių reikalingų šalies biologinės įvairovės apsaugai ir nykimo sustabdymui (ypač žinios apie retas ir saugomas rūšis), miškotvarkai ir miško sanitarijai (žinios apie medžių patogenus ir endofitus). Bus patikslintas kai kurių mažiau žinomų  rūšių identitetas ir taksonominė pozicija bei filogenetiniai ryšiai, sukaupta patikima informacija pagrįsta tiek molekuliniais, tiek morfologiniais ir ekologiniais duomenimis. Numatyti metagenominiai tyrimai atskleis grybų įvairovę pušynų dirvožemiuose skirtingo amžiaus ir miškotvarkos intensyvumo bei  klimatiniame gradiente.

×