Žuvų parazitologinių tyrimų atgaivinimas Lietuvoje: dabartinės žuvų helmintų įvairovės vertinimas ir nevietinių žuvų poveikis Lietuvos vandenims

Parazitai yra viena iš turtingiausių rūšimis bei ekologiškai svarbių gyvūnų grupių, svariai prisidedanti palaikant ekosistemų sveikatingumą bei funkcionavimą. Nepaisant parazitų indėlio į bioįvairovę, jie taip pat gali neigiamai paveikti naujai užimtas ekosistemas. Pavyzdžiui, parazitai, introdukuoti kartu su nevietinėmis (svetimkraštėmis) žuvų rūšimis, kurios yra visuotinai pripažįstamos kaip vienos dažniausių invazinių organizmų gėlavandenėse ekosistemose, gali užkrėsti bei sukelti reikšmingų pataloginių padarinių vietinei faunai. Nors daugelis nevietinių žuvų neigiamo poveikio aspektų yra ištirta, tačiau jų pernešamų parazitų poveikis netirtas. Iki šiol Lietuvos vidaus vandenyse buvo introdukuota 47 nevietinės vandnes organizmų rūšys, jų tarpe skaitilingiausia grupė yra žuvys (27 rūšys). Deja, bet iki šiol nebuvo nuodugniai ištirtas nevietinių vandens organizmų neigiamas poveikis, ypatingai jų pernešamų parazitų poveikis vietinei faunai. Vis dar nėra žinoma apie naujai introdukuotų parazitų poveikį vietinėms žuvų rūšims. Dar daugiau, žuvų parazitų įvairovės tyrimų Lietuvoje nebuvo vykdyta nuo pat 1980-ųjų. Būtent todėl, šis projektas skiriamas užpildyti šią tyrimų spragą ir atgaivinti žuvų parazitologinius tyrimus Lietuvoje. Pagrindinis šio projekto tikslas pasirinktose Lietuvos gėlavandenėse ekosistemose nuodugniai ištirti esamą žuvų helmintų įvairovę, gausumą ir bendrijų sudėtį vietinėse bei svetimkratėse žuvyse. Taip pat projekto metu bus įvertintas helmintų bendrijų pokytis bei dinamika naujų rūšių introdukcijos poveikyje.

×