Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti Entomologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato).

Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant entomologinius tyrimus, gebėjimas organizuoti entomologines ekspedicijas, ruošti vabzdžių preparatus, analizuoti surinktą entomologinę medžiagą, identifikuoti ir aprašyti naujus mokslui taksonus, rengti mokslines publikacijas.

Darbo pobūdis:  Entomologinės medžiagos rinkimas Lietuvoje ir užsienyje, vabzdžių preparatų ruošimas, vabzdžių identifikavimas pagal morfologinius požymius, vabzdžių identifikavimas remiantis molekuliniais metodais, naujų taksonų aprašymas, publikacijų bei projektų rengimas, mokslo populiarinimas.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 11,98.

 Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie atitinka Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-352 patvirtinto Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopų privalomų  kompetencijų aprašo 7 punkte nustatytus reikalavimus patvirtintam tyrėjui ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių Kvalifikacinių reikalavimų aprašo  5.3 papunktyje nustatytus reikalavimus mokslo darbuotojui. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt.

Pasiteirauti: Tel. +370 66686420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-09-29.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-12-29.

×