Moksliniai interesai

Mikrobiologija (mikologija ir fitopatologija): grybinių medžių ligų diagnozavimas ir jų sukėlėjų ar kitų medienos grybų identifikavimas, taikant mikroskopinę ir molekulinę analizę, ligų sukėlėjų išskyrimas grynų kultūrų metodu, naudojant selektyvias terpes; genetinės fitopatogeninių grybų įvairovės tyrimai, patogeniškumo sumedėjusiems augalams testai, mikroorganizmų virulentiškumo tyrimai, kai kurių svarbiausių miško medžių ligų sukėlėjų populiacijų struktūros tyrimai.

Molekulinė biologija: DNR išskyrimas, PGR reakcija, elektroforezė, mikrosatelitinė analizė, sekvenavimas, rūšių identifikavimas pagal DNR sekas, pasitelkiant kompiuterines programas ir elektroninių duomenų bazes.

Miškotyra, bendroji miškininkystė: miško apsauga, želdinimas, medžių selekcija, miško naudojimas. Racionalių kovos priemonių prieš miško medžių ligas paieška. Nepageidaujamų lapuočių medžių atžalų naikinimo / žėlimo stabdymo priemonių paieška ir praktinis testavimas.

Trumpos apyvartos miško želdinių plantacijos: veisimas, priežiūra ir naudojimas.

Pelkių ekologinis atkūrimas: ekologinio atkūrimo (hidrologinio režimo užtikrinimo) priemonių parinkimas ir testavimas, hidrologinio monitoringo vykdymas.

ORCID iD icon scopus icon

×