Biodestruktorių tyrimo laboratorija

Biodestruktorių tyrimo laboratorijos mokslininkų pagrindinės tyrimų kryptys – natūraliose ir antropogenizuotose ekosistemose paplitusių mikromicetų, mielių ir bakterijų ekologiniai ir biologiniai ypatumai. Mikroorganizmų biologinė įvairovė ir funkcionavimas ant neįprastų substratų bei užterštos aplinkos sąlygomis. Mikroorganizmų, gebančių pažeisti ir ardyti natūralias ir sintetines polimerines medžiagas, intensyviai produkuoti biologiškai aktyvias medžiagas, paieška. Mikroorganizmų panaudojimo biotechnologijose galimybių tyrimai. Vykdomas gyvenamosios ir darbo aplinkos mikrobiologinės būklės įvertinimas ir žalingų mikroorganizmų veiklą slopinančių priemonių paieška.

Įgyvendinami bendri verslo ir mokslo projektai. Rengiami aukščiausios kvalifikacijos specialistai. Laboratorijoje sukurta standartizuota ir atnaujinama duomenų apie mikroorganizmus (mikromicetus, mieles, bakterijas) bazė, kuri užtikrina mokslinių tyrimų vienovę ir taikomosios mokslinės veiklos sistemos gerinimą. Kolekcijoje įvairiomis sąlygomis saugoma virš 2500 mikromicetų, mielių ir bakterijų rūšių padermių. Kasmet kolekcija papildoma naujomis rūšimis ir padermėmis, gebančiomis funkcionuoti ant įvairių substratų ir pasižyminčiomis specifinėmis taikomąją reikšmę turinčiomis savybėmis. Laboratorijos paslaugomis gali naudotis tiek vidaus, tiek išorės vartotojai, vykdantys ar ketinantys vykdyti inovatyvią ūkinę veiklą, kitų mokslo ir studijų institucijų studentai, doktorantai ir  stažuotojai.

scopus icon

×