Framework for Organizational Decision-Making Process in Water Reuse for Smart Cities (SMART-WaterDomain)

Projekto koordinatorius: Institute for the Advanced Study of Sustainability United Nations University (UNU-IAS); Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources United Nations University (UNU-FLORES)

SMART-Water Domain – tai konsorciumas, kurį sudaro Jungtinių Tautų universiteto Medžiagų srautų ir resursų integruoto valdymo institutas (UNU-FLORES, Vokietija), Drezdeno technikos universitetas (TUD, Vokietija), CzechGlobe (Čekijos Respublika), Jungtinių Tautų universiteto Pažangių tvarumo tyrimų institutas (UNU-IAS, Japonija), Lietuvos Gamtos tyrimų centras (Lietuva), Slovakijos mokslų akademijos Miškų ekologijos institutas (IFE SAS, Slovakija), Vroclavo aplinkos ir gyvybės mokslų universitetas (Lenkija) ir Aplinkos institutas, s.r.o. (Slovakija).

Projekto “SMART-WaterDomain” tikslas – sukurti sprendimų priėmimo įrankį pakartotinio vandens naudojimo skaitmeninei apskaitai, kuris galėtų “kredituoti” bendroves bei komunalinių paslaugų įmones, keičiančias gėlą vandenį valytomis nuotekomis. Šis įrankis atitinka Europos ir viso pasaulio aplinkosauginius interesus, susijusius su vandens prieinamumu ir nuotekomis natūralioje aplinkoje. Gauti rezultatai paskatinti sukurti ilgalaikį planą, numatantį didesnį pakartotinį vandens naudojimą ir ekologiškai tvarų vandens resursų valdymą. “SMART-WaterDomain” padės įgyvendinti vandens naudojimo iššūkį per daugiapartnerinį bendradarbiavimą sumanaus vandens valdymo srityje ir prisijungs prie Darnaus vystymosi darbotvarkės 2030. Projekto rezultatai padės verslui ir politikams geriau suprasti vandens vartojimo aplinkosauginę reikšmę, taip pat nuotekų naudojimo galimybes bei iššūkius.

×