Gamtos procesais pagrįsti nauji sprendimai vabzdžio-kenkėjo Otiorhynchus armadillo monitoringui

Projektas yra grindžiamas naujo svetimžemio ir Europoje plintančio vabzdžio kenkėjo Otiorhynchus armadillo tyrimu. Šis vabalas polifagas kenkia daugeliui krūmų, medžių, dekoratyviniams ir sodo augalams bei gali padaryti daug žalos raudonosioms avietėms ir braškėms. Kenkėjas pažeidžia tiek požemines, tiek antžemines augalo dalis: lervos minta šaknimis, o suaugėliai – lapais ir žiedais. Kadangi įprastinių pesticidų naudojimas ir jų kiekio didinimas kenkia tiek aplinkai, tiek žmogui, yra būtinos kenkėjo stebėsenos ir aplinkai draugiškos kontrolės priemonės, kurios šiai dienai vis dar nėra išplėtotos. Joms parengti bus atliekami vabzdžio kenkėjo tyrimai. Bus registruojamos vabzdžių uoslės ir elgsenos reakcijos į augalų šeimininkų ir vabzdžių išskiriamus lakiuosius junginius, pirmą kartą bus nustatyti elektrofiziologiškai aktyvūs O. armadillo junginiai. Laboratorinių tyrimų metu bus atrinkti augalų (kairomonai) ir vabzdžių (feromonai) išskiriami O. armadillo patrauklūs junginiai. Jie bus ištirti lauko sąlygomis ir bus sukurtos rekomendacijos veiksmingiausią mišinį naudoti vabzdžių gaudyklėse stebėsenos tikslais. Alternatyviai biologinei šio vabzdžio kenkėjo kontrolei yra siūlomi entomopatogeniniai nematodai (EPN). Komercinės įmonės siūlo biopesticidus „Larvanem“ (kurio sudėtyje yra EPN Heterorhabditis bacteriophora) ir „Nemasys L“ (kurio sudėtyje yra EPN Steinernema kraussei), tačiau jie nėra moksliškai pagrįsti. Bus gauti pirmieji moksliniai duomenys apie EPN veiksmingumą kontroliuojant O. armadillo. Siekiant padidinti veiksmingumą, bus tiriami skirtingų ekologinių grupių nematodai ir atrinkti veiksmingiausi EPN. Remiantis gautais rezultatais, bus pateiktos pirmosios rekomendacijos dėl veiksmingo nematodų naudojimo O. armadillo kontrolei. Ūkininkams, sodininkams ir medelynų savininkams bus pasiūlyti nauji sprendimai kenkėjo stebėsenai ir kontrolei. Projekto metu planuojama gauti svarbių rezultatų tiek fundamentiniam, tiek taikomajam mokslui.

×