Įžvalgos į leukocitozoonozių patogeniškumą

Stažuotoja: dr. Carolina R. F. Chagas

Stažuotės trukmė: 2021.06.15 – 2023.06.14

Tikslas – gauti naujų žinių apie egzoeritrocitinę merogoniją ir šeimininko ląsteles kuriose vystosi gametocitai bei sukeliamas patologijas paukščių leukocitozoonozės metu.

Projekto užduotys:

1) nustatyti ar megalomerontai yra formuojami atvejais, kai Leucocytozoon genties parazitų gametocitai vystosi išskirtinai apvaliose šeimininko kraujo ląstelėse;

2) nustatyti kokiose ląstelėse parazitas vystosi tokiais atvejais. (09.3.3-LMT-K-712-23-0010)

Projektas finansuojamas ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”

Projekto viešinimas

×