Kenksmingų medžiagų, patogenų ir nepalankių veiksnių sklaida besikeičiančioje aplinkoje rizikos vertinimo ir aplinkos kokybės gerinimo kontekste (TARŠA)

Programos tikslai:

  1. Kompleksiniai kenksmingų (cheminių ir radioaktyviųjų) medžiagų, patogeninių (mikro-) organizmų ir nepalankių veiksnių sklaidos aplinkoje tyrimai, siekiant naujų fundamentinių žinių aplinkos kokybės išsaugojimo pagrindimui globalios kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis.
  2. Poveikio nuo biotos elementų iki ekosistemų lygmens analizė, įvertinant reiškinių įvairovę ir dinamiką, prognozuojant aplinkos kokybės kitimo tendencijas ir moksliškai pagrindžiant valstybės strateginių dokumentų rekomendacijas dėl valdymo galimybių ir priemonių aplinkos kokybei ir visuomenės gerovei užtikrinti.
  3. Rizikos vertinimo metodologijų (metodikų) tobulinimas, su taršos reiškiniais ir aplinkos kokybės ir rizikos vertinimais susijusių duomenų bazių pildymas, mokslo žiniomis pagrįsto diskurso visuomenėje apie taršos riziką ir aplinkos kokybę palaikymas, skatinant visuomenę įsitraukti į mokslo žinių racionalų pritaikymą.
×