Požeminio vandens lygio pokyčių analizė siekiant nustatyti požeminio vandens sausrų požymius Europoje (Groundwater levels across Europe with the aim to evaluate and characterise groundwater drought occurrences across Europe)

Projekto partneriai GTC: Dr. doc. Jonas Satkūnas, Dr. Gintarė Slavinskienė

Projekto turinys: duomenų apie gruntinio vandens lygio svyravimus Europoje nuo 1960 metų surinkimas, verifikavimas, pokyčių hidrogeologinis tipizavimas ir koreliacija su meteorologinėmis sausromis, požeminio vandens sausrų kiekybinis identifikavimas, nustatant SGI indeksą (groundwater drought index SGI). Mokslinių rezultatų publikavimas ir pateikimas konferencijose.

×