Skelbiamas konkursas eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas (EKL)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai:

Patirtis vykdant aplinkos taršos (cheminės, biologinės, fizikinės) sukeltų ekotoksinių efektų tyrimus įvairiuose bioindikatoriniuose organizmuose bei skirtinguose jų audiniuose. Patirtis vykdant in situ ir laboratorinius tyrimus, bei nagrinėjant įvairių cheminių medžiagų ir kitų abiotinių bei biotinių veiksnių indukuotą genotoksinį, citotoksinį, mutageninį poveikį bei biocheminius pokyčius vandens organizmuose. Patirtis ekotoksikologinių eksperimentų su vandens organizmais planavime, koordinavime ir valdyme. Gebėjimas analizuoti ir statistiškai apdoroti gautus tyrimų rezultatus, sąsajų su taikomais tyrimais mokslinėje literatūroje paieška.

Darbo pobūdis:

Eksperimentiniai ksenobiotikų ir biologinių stresorių poveikio vandens organizmams tyrimai, taikant citogenetinių biožymenų analizės metodus (vienos ląstelės gelio elektroforezė (SSGE) bei ląstelės branduolio pažaidų analizė) įvairiuose indikatoriniuose organizmuose. Aplinkos genotoksiškumo ir citotoksiškumo tyrimai bioindikatoriniuose organizmuose, siekiant nustatyti kompleksinį aplinkos stresorių poveikį vandens ekosistemoms. Planuoti, valdyti ir atlikti eksperimentinius tyrimus, analizuoti ir pateikti duomenis, rengti nacionalinių ir tarptautinių mokslinių projektų paraiškas ir ataskaitas. Rezultatų publikavimas tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose bei jų sklaida tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 1,13 iki 1,80.

Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti tyrėjas, esantis ne žemesnės pakopos kaip pripažintas tyrėjas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus ir turintis kompetencijas, reglamentuotas Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2023-12-18 posėdžio nutarimu Nr. GTC-MT-3/31 patvirtinto Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 10 punkte.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodoma, į kokias pareigas jis pretenduoja;
  2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas;
  5. Konkurso dalyvio anketą;
  6. mokslinių ir mokslo sklaidos publikacijų sąrašą;
  7. Veiklos plano formą penkerių metų laikotarpiui.

Komisijai reikalaujant, papildomai gali būti pateikti ir kiti mokslinę veiklą įrodantys dokumentai.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2024-04-03.

Dokumentų pateikimo terminas: 2024-05-03.

×