Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo (-os) pareigoms užimti Augalų patologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo (-os) pareigas Augalų patologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant fitopatologinius tyrimus (žolinių ir sumedėjusių augalų ligas sukeliančių grybų bei bakterijų taksonomijos ir nomenklatūros žinojimas; augalų ligų, kurias sukelia grybai ir bakterijos diagnozavimas klasikiniais ir šiuolaikiniais molekulinės biologijos metodais; ligų sukėlėjų populiacijų struktūros tyrimai); patirtis vykdant tarptautinius mokslinių tyrimų projektus; gebėjimas analizuoti gautų tyrimų rezultatus, skelbti juos tarptautiniuose mokslo leidiniuose.

Darbo pobūdis:  augalų ligų sukėlėjų (mikroskopinių grybų ir bakterijų), kitų endofitinių bei saprotrofinių mikroorganizmų identifikavimas taikant mikroskopinę ir molekulinę analizę; antagonistinių mikroorganizmų atranka; mikroorganizmų biocheminių, patogeniškumo bei virulentiškumo savybių tyrimai; darbas su genomine DNR (išskyrimas iš įvairių sustratų – dirvožemio, augalų, mikroorganizmų; gryninimas; paruošimas genų/genomo/mikrobiomo sekoskaitai); MLST, rep-PGR, RAPD, ISSR metodų taikymas ir DNR atspaudų analizė; bioinformatinė duomenų analizė. Mokslinių straipsnių rengimas ir publikavimas tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, tyrimų rezultatų pristatymas tarptautiniu lygiu; dalyvavimas moksliniuose tyrimų projektuose (taip pat ir tarptautiniuose); mokslo populiarinimas (seminarų rengimas, straipsnių ir informacinių publikacijų skelbimas ir kt).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 1,13 iki 1,37.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti tyrėjas, esantis ne žemesnės pakopos kaip patvirtintas tyrėjas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus ir turintis kompetencijas, reglamentuotas Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2023-12-18 posėdžio nutarimu Nr. GTC-MT-3/31 patvirtinto Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 12 punkte.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodoma, į kokias pareigas jis pretenduoja;
  2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas;
  5. Konkurso dalyvio anketa;
  6. mokslinių ir mokslo sklaidos publikacijų sąrašą;
  7. Veiklos plano forma penkerių metų laikotarpiui.

Komisijai reikalaujant, papildomai gali būti pateikti ir kiti mokslinę veiklą įrodantys dokumentai.

 

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2024-07-03.

Dokumentų pateikimo terminas: 2024-08-03.

×