Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo (-os) pareigoms užimti Entomologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo (-os) pareigas Entomologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant taksonominius vabzdžių tyrimus, gebėjimas organizuoti entomologines ekspedicijas, ruošti vabzdžių preparatus, analizuoti surinktą entomologinę medžiagą, identifikuoti ir aprašyti naujus mokslui taksonus, rengti mokslines publikcijas.

Darbo pobūdis:  entomologinės medžiagos rinkimas Lietuvoje ir užsienyje, vabzdžių preparatų ruošimas, vabzdžių identifikavimas pagal morfologinius požymius, vabzdžių identifikavimas molekuliniais metodais, naujų taksonų aprašymas, publikacijų bei projektų rengimas, mokslo populiarinimas.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 1,13 iki 1,37.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti tyrėjas, esantis ne žemesnės pakopos kaip patvirtintas tyrėjas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus ir turintis kompetencijas, reglamentuotas Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2023-12-18 posėdžio nutarimu Nr. GTC-MT-3/31 patvirtinto Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 12 punkte.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodoma, į kokias pareigas jis pretenduoja;
  2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas;
  5. Konkurso dalyvio anketą;
  6. mokslinių ir mokslo sklaidos publikacijų sąrašą;
  7. Veiklos planą  penkerių metų laikotarpiui.

Komisijai reikalaujant, papildomai gali būti pateikti ir kiti mokslinę veiklą įrodantys dokumentai.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2024-05-23.

Dokumentų pateikimo terminas: 2024-06-25.

×