Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo (-os) pareigoms užimti Kvartero tyrimų laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Kvartero tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis atliekant augalų makroliekanų analizę bei geoarcheologinius tyrimus, apdorojant ir interpretuojant tyrimų duomenis, atliekant gamtinės aplinkos bei klimato rekonstrukcijas.

Darbo pobūdis: Kvartero laikotarpio gamtinės aplinkos ir klimato, paleoaugalijos ir paleobaseinų raidos, antropogeninio poveikio ekosistemoms tyrimai bei ekologinių ir klimatinių sąlygų rekonstrukcijos, mokslinių duomenų rinkimas, klasifikavimas ir analizė; tarptautinio lygio mokslo straipsnių publikavimas; rezultatų pristatymas tarptautinėse konferencijose, mokslinių tyrimų projektų vykdymas ir eksperimentinės plėtros darbai ekosistemų raidos ir išsaugojimo srityse.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 1,13 iki 1,37.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti tyrėjas, esantis ne žemesnės pakopos kaip patvirtintas tyrėjas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus ir turintis kompetencijas, reglamentuotas Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2023-12-18 posėdžio nutarimu Nr. GTC-MT-3/31 patvirtinto Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 12 punkte.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodoma, į kokias pareigas jis pretenduoja;
  2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas;
  5. Konkurso dalyvio anketa;
  6. mokslinių ir mokslo sklaidos publikacijų sąrašą;
  7. Veiklos plano forma penkerių metų laikotarpiui.

Komisijai reikalaujant, papildomai gali būti pateikti ir kiti mokslinę veiklą įrodantys dokumentai.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2024-04-18.

Dokumentų pateikimo terminas: 2024-05-18.

×