Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo (-os) pareigoms užimti Žinduolių ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo (-os) pareigas Žinduolių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant žinduolių ekologijos (įvairovės, gausumo) tyrimus, organizuojant ir vykdant lauko darbus, gebėjimas analizuoti gautus rezultatus.

Darbo pobūdis:  žinduolių ekologijos tyrimai, duomenų analizė, mokslinių straipsnių rengimas tarptautinio lygio žurnalams.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 1,13 iki 1,37.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti tyrėjas, esantis ne žemesnės pakopos kaip patvirtintas tyrėjas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus ir turintis kompetencijas, reglamentuotas Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2023-12-18 posėdžio nutarimu Nr. GTC-MT-3/31 patvirtinto Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 12 punkte.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodoma, į kokias pareigas jis pretenduoja;
  2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas;
  5. Konkurso dalyvio anketą;
  6. mokslinių ir mokslo sklaidos publikacijų sąrašą;
  7. Veiklos planą penkerių metų laikotarpiui.

Komisijai reikalaujant, papildomai gali būti pateikti ir kiti mokslinę veiklą įrodantys dokumentai.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2024-05-13.

Dokumentų pateikimo terminas: 2024-06-13.

×